Marcel a Barbora Kapalovci (SK) / 2016

Foto. Ing. Juraj Švarka

Ukážka z koncertu

Zápis v kronike festivalu / Inscription in the festival guest book: