David di Fiore (USA) / 2014

Foto: Veronika Jurčíková

Zápis v kronike festivalu / Inscription in the Festival Guest Book: