Organ - dispozícia

Thomas Jann Orgelbau GmbH (2014)
Opus 284


Dispozícia:

I. manuál C-a3

1. Bourdon  16´
2. Principal 8´(prospekt)
3. Hohlflöte 8´
4. Gambe 8´
5. Octave 4´
6. Spizflöte 4´
7. Quinte 2 2/3´
8. Superoctave 2´
9. Terz 1 3/5´
10. Mixtur 4 fach 2´
11. Trompete 8´
Tremulant


II. manuál C-a3

12. Bordunalflöte 8´
13. Salizional 8´
14. Vox coelestis 8´
15. Traversflöte 4´
16. Nasat 2 2/3´
17. Piccolo 2´
18. Harm. aeth. 3-4 fach 2 2/3´
19. Oboe 8´
Tremulant


Pedál C-f1

20. Principalbaß 16´(prospekt)
21. Subbaß 16´(transmisia z 1)
22. Flötbaß 8´(transmisia z 3)
23. Octavbaß 8´
24. Choralbaß 4´
25. Posaunbaß 16´
26. Trompetbaß 8´(transmisia z 11)


Mechanická hracia a registrová traktúra, Spojky I/II, I/P, II/P
Setzer so 4000 kombináciami