Vladimír Kopec a Tibor Ďuriak

KUBÍNSKY ORGANOVÝ FESTIVAL 2018 - V. ročník
Kostol povýšenia Sv. Kríža

nedeľa, 29. júl 2018
VLADIMÍR KOPEC, organ / Slovensko
TIBOR ĎURIAK, trúbka / Slovensko
vstupné dobrovoľné
Vladimír Kopec (1981) vyštudoval Hudobnú pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, organ študoval u prof. Ivana Sokola a Dr. Stanislava Šurina. V rokoch 2008–2010 študoval organovú hru a kompozíciu na Konzervatóriu sv. Cecílie v Ríme u prof. Jířího Leciana, ktoré absolvoval s vynikajúcim prospechom.
Počas štúdií v Ríme pôsobil ako organista Zboru vikariátu mesta Vatikán a ako príležitostný organista v Bazilike svätého Petra počas nedeľných bohoslužieb a generálnych audiencií pápeža Benedikta XVI.
Ako lektor sa zúčastňuje organových kurzov, býva členom poroty v medzinárodných súťažiach v hre na organe. V súčasnosti je organistom v Katedrále-Bazilike sv. Emeráma v Nitre. Ako interpret organového umenia pravidelne účinkuje na medzinárodných organových festivaloch na Slovensku i v zahraničí, najmä v Taliansku.
Komponuje diela pre zbor, organ a orchester. Okrem drobných kompozícií pre organistov na liturgické účely je aj autorom väčších kompozícií ako Missa brevis g mol, kantáta Nitra, milá Nitra pre miešaný zbor a sláčikový orchester, motetá Tu es Petrus a Ave verum corpus pre miešaný zbor „a cappella“, venované pápežskému Sixtínskemu zboru,  oratórium Misericordia pre soprán sólo, zbor a orchester venované pápežovi Františkovi a množstvo zborových a organových skladieb.

Tibor Ďuriak je absolventom Žilinského konzervatória a VŠMU v Bratislave v Hre na trúbke v triede Rastislava Suchana, kde počas štúdia aktívne absolvoval kurzy pod vedením Guya Touvrona a Gábora Tarkoviho. Od roku 2010 pôsobí ako orchestrálny hráč HUDBY MV SR a v súčasnosti je členom orchestra SND. Ako orchestrálny hráč spolupracuje s poprednými hudobnými telesami na Slovensku, ako napr. Slovenská filharmónia, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Capella Istropolitana, Viva musica orchester, Sinfonietta Bratislava, Komorný orchester ZOE, Donau Philharmonie Wien, Bratislava Hot Serenaders, Fats Jazz Band, CZ-SK Big Band Matúša Jakabčica a mnoho ďalších.