Stefano Pellini

KUBÍNSKY ORGANOVÝ FESTIVAL 2018 - V. ročník
Kostol povýšenia Sv. Kríža

Nedeľa, 26. august 2018
STEFANO PELLINI / Taliansko
vstupné dobrovoľné

Stefano Pellini rodák z Modeny, s vyznamenaním vyštudoval hru na organe na Hudobnom konzervatóriu v meste Mantua, kde počas štúdia získal dve štipendiá. Svoje organové štúdiá si doplnil ziskom dvoch titulov (organ a pedagogika)s celkovým hodnotením “cum laude”. Ďalej sa zdokonaľoval u takých majstrov ako L. F. Tagliavini, M. Torrent, A. Marcon, P. Westerbrink, O. Mischiati, K. Schnorr, B. Leighton, M. Imbruno.
Stefano Pellini sa venuje záchrane starých historických organov v Modene, a to hlavne presadzovaním ich reštaurovania a inými kultúrnymi aktivitami. V Taliansku i v zahraničí hral na inauguráciách viacerých významných nových a reštaurovaných nástrojov.
Ako zakladajúci člen spoločnosti “Associazione Amici dell’Organo J. S. Bach” v Modene je umeleckým riaditeľom dvoch organových  festivalov v tomto meste (“Armonie fra Musica e Architettura” a “Modena Organ Festival”). Okrem toho, v rámci rôznych zoskupení spolupracuje s množstvom sólistov (harfa, trúbka, dychové plechové ansámble, flauta, spev, štvorručný organ, orchester). Nahral 4 CD, ktoré viacerí kritici ohodnotili ocenením a uznaním.
V roku 2001 bol menovaný titulárnym organistom Kostola všetkých svätých v meste Sanremo, kde hráva na významnom historickom organe z dielne A. H. Gerna, žiaka Cavaillé-Colla. Je taktiež titulárnym organistom na organe v Kostole S. Maria delle Assi v Modene, ktorý v roku 1585 postavil P. Cipri.
Stefano Pellini pravidelne koncertuje a v mnohých európskych krajinách a v Japonsku odohral viac ako 650 recitálov.