Josef Kšica

KUBÍNSKY ORGANOVÝ FESTIVAL 2018 - V. ročník
Kostol povýšenia Sv. kríža

nedeľa, 19. august 2018
JOSEF KŠICA / Česká republika
vstupné dobrovoľné
Josef Kšica absolvoval konzervatórium v Brne (organ - prof. Vratislav Bělský, kompozícia – prof. Jan Ducháň) a Hudobnú fakultu AMU v Prahe (organ – prof. Milan Šlechta, prof. Jiřina Pokorná, organová improvizácia – prof. Jaroslav Vodrážka). Od roku 1981 pôsobil ako korepetítor v Pražskom mužskom zbore (zbormajster M. Košler).
V rokoch 1985-1992 bol členom Pražského filharmonického zboru, s ktorým podnikol množstvom zahraničných turné a nahral celý rad významných hudobných projektov. V roku 1990 stál pri zrode Pražského komorného zboru, kde pôsobil deväť rokov ako zbormajster, organista a korepetítor.
Významné je jeho účinkovanie na zahraničných festivaloch ako čembalista a organista (Kolín nad Rýnom, Schleswig, Stuttgart, Salzburg, Pesaro, Palermo, Perth).
V neposlednom rade je taktiež čembalistom súboru Ars Instrumentalis Pragensis, s ktorým získal 1. cenu a zlatú medailu na medzinárodnej súťaži v japonskej Osake (1996).
Od roku 1999 je organistom a riaditeľom chóru Katedrály sv. Víta v Prahe a zbormajstrom Pražského katedrálneho zboru. Venuje sa realizáciám starej českej a svetovej hudby (A. Caldara, F. X. Brixi, J. A. Sehling, J. Ev. Koželuh, J. Zach, J.D. Zelenka) pre nahrávacie spoločnosti a televíziu.