David Postránecký

KUBÍNSKY ORGANOVÝ FESTIVAL 2018 - V. ročník
Kostol povýšenia Sv. kríža

nedeľa, 5. august 2018
DAVID POSTRÁNECKÝ / Česká republika
vstupné dobrovoľné
David Postránecký (nar. 1975 v Brne) študoval na konzervatóriu v Brne (1990- 1996) hru na organe v triede Drahomíry Horákovej, improvizáciu u Františka Kolavíka a kompozíciu u Pavla Nováka-Zemka. Potom pokračoval v štúdiu na Janáčkovej akadémii múzických umení (1996-2003) v organovej triede Aleny Veselej, v improvizácii bol žiakom Karla Pokory, v kompozícii Františka Gregora Emmerta. JAMU absolvoval v odboroch: hra na organe (MgA., 2001), kompozícia (MgA., 2003). Zúčastnil sa niekoľkých medzinárodných súťaží a majstrovských kurzov v interpretácii a improvizácii. Získal čestné uznanie na Medzinárodnej organovej súťaži (Brno 1997), je víťazom celoštátnej súťaže v organovej improvizácii (Opava 1998) a finalistom medzinárodnej prestížnej súťaže v improvizácii (Holandsko, Haarlem 2000). Okrem Českej republiky koncertoval v Nemecku, Rakúsku, Slovensku, Litve a Francúzsku, kde uviedol organové recitály. Pedagogicky pôsobil na Konzervatóriu Brno (2002–2007) a Cirkevnom konzervatóriu Opava (2006–2014), momentálne učí v Brne na Janáčkovej akadémii múzických umení (2008–doteraz) a na dvoch ZUŠ v Brne a Kopřivnici. Je taktiež lektorom organovej improvizácie na kurzoch jednoty Musica Sacra, na Slovensku spolupracuje s Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Dňa 27. septembra 2009 hral na organe pri pontifikálnej omši pápeža Benedikta v Brne-Turanoch. Okrem pedagogickej a koncertnej činnosti sa taktiež venuje kompozícii – najväčšou skladbou Symfonie (2003).