Organ - história
ORGAN
     Myšlienka zabezpečenia nového píšťalového organa pre Kostol Povýšenia sv. Kríža v Dolnom Kubíne sa stala aktuálnou hneď po požehnaní kostola v roku 1997. Viac ako 15 rokov nahrádzal liturgickú úlohu ozajstného organa elektronický organový syntetizátor s pripojenou reproduktorovou sústavou, ktorý bol umiestnený na chóre chrámu. Jeho nevyhovujúci zvuk v spojení s nie najlepšou akustikou priestoru a čoraz častejšími poruchami v ostatných rokoch primäli vdp. dekana prof. Ľubomíra Pekarčíka, terajšieho dolnokubínskeho farára, a hospodársku radu farnosti uvažovať nad doplnením inventára kostola o naozajstný píšťalový organ, ktorý by miestnej cirkvi slúžil niekoľko desaťročí.
V roku 2008 sa objavila ponuka úpravy a inštalácie bývalého organa z bratislavskej Reduty, ktorý v danom období uvažovali nahradiť novým nástrojom. Miestny dekan požiadal o vyjadrenie Hudobnú subkomisiu Slovenskej liturgickej komisie pri Konferencii biskupov Slovenska. Tá vo svojej písomnej odpovedi z dňa 5. januára 2009 „neodporúča Rímskokatolíckej farnosti v Dolnom Kubíne prijať túto ponuku, ale uvažovať o kúpe nového organa, vyhovujúceho dnešným štandardom umenovedným, ale i cirkevno-liturgickým.“ Dosiahnuť tento cieľ mal vedeniu farnosti pomôcť slovenský umelec a odborník v danej oblasti, pán Mgr. art. Stanislav Šurin, PhD. Na základe rozhodnutia hospodárskej rady farnosti sa Stanislav Šurin stal hlavným koordinátorom, poradcom a dohliadajúcim pri stavbe nového nástroja. Aby boli odporúčania spomínanej Hudobnej subkomisie čo najdôslednejšie dodržané a aby nový kubínsky organ zodpovedal hudobným a umeleckým štandardom akceptovateľným aj mimo Slovenska, bolo oslovených päť zahraničných organárskych firiem (1 česká, 2 nemecké, 1 talianska a 1 rakúska) s bohatou a dlhoročnou firemnou históriou a širšou paletou referenčných nástrojov.

Keďže v dnešnej dobe pri stavbe nového organa nejde o investíciu na 10 alebo 20 rokov, ale v ideálnych prípadoch aj na stáročia, cena diela bola pre členov hospodárskej rady len jedným z faktorov (aj keď nie zanedbateľným!), ktorý mal ovplyvniť víťaza výberového konania. Na ponuku farnosti svojím návrhom reagovali štyri z piatich oslovených firiem. Všetky návrhy rátali so zabudovaním hracieho stola priamo do organovej skrine (tzv. Spielschrank), pričom organista by hral otočený chrbtom k oltáru. V dnešnej dobe ide o bežnú, stáročiami osvedčenú prax, keď má organista najlepší „kontakt s píšťalami“ a riziko mechanických porúch je výrazne nižšie. Jednotlivé firmy zároveň pozvali predstaviteľov farnosti na obhliadku svojich referenčných organov. Tá sa uskutočnila začiatkom jesene 2012. Členovia hospodárskej rady farnosti sa po preštudovaní vytvorených návrhov nového organa rozhodli zveriť stavbu tohto umeleckého diela bavorskej firme Thomas Jann Orgelbau GmbH. Výsledok ovplyvnilo viacero faktorov: architektonický a technický návrh nástroja, cena nástroja, referencie firmy, záručné a pozáručné podmienky a iné. Víťazná firma vznikla v roku 1948 a do dnešného dňa postavila takmer 300 organov rôznych veľkostí a architektonických riešení. K najvýznamnejším patrí organ v dóme v portugalskom meste Porto, 3 organy pre baziliku vo Waldsassen so 103 registrami či dva veľké nástroje pre mníchovský Liebfrauendom. V súčasnosti sa spoločnosť rozširuje aj na ázijské trhy v Japonsku a Južnej Kórei. Zmluva o stavbe organa bola podpísaná Ľubomírom Pekarčíkom 13. septembra 2012.